Powrót do natury - Ciąża

Powrót do natury

W przypadku kobiet niskiego ryzyka powszechne praktyki szpitalne, takie jak indukcja porodu, nie poprawiają wyników zdrowotnych matek lub dzieci i często powodują szkody. Elektroniczne monitorowanie płodu (stosowane w ponad 85 procentach przypadków narodzin szpitalnych w USA), cięcia cesarskie bez nagłego wypadku, rutynowe stosowanie płynów dożylnych, amniotomia (rozbijanie worka z wodą), wstrzymanie jedzenia i wody oraz nacięcie krocza miały negatywny wpływ na matkę , kochanie lub jedno i drugie. Badanie „Podstawy dowodowe dla dziesięciu kroków w opiece przyjaznej matce” wykazało, że wywoływanie porodu zwiększa niepokój płodu i że dzieci urodzone po elektywnych indukcjach są bardziej skłonne do przyjęcia na oddział intensywnej opieki noworodkowej. Aby uniknąć tych problemów, naukowcy zalecają opiekę położniczą dla kobiet niskiego ryzyka.