Testowanie poziomu cukru we krwi - Ciąża

Testowanie poziomu cukru we krwi

Krok 1: Wyzwanie glukozy Pijesz skoncentrowany napój glukozowy, a następnie odczekasz godzinę na badanie krwi. Jeśli Twój jednogodzinny poziom cukru we krwi jest większy niż 140 miligramów glukozy na decylitr osocza (mg / dl), ale mniej niż 200 mg / dl, zostaniesz skierowany do kroku 2 w celu uzyskania bardziej ostatecznej diagnozy. Jeśli przekroczy 200, zostanie zdiagnozowany GDM i nie będziesz potrzebować dalszych testów.

Krok 2: Test tolerancji glukozy Pościsz przez noc i przychodzisz rano do laboratorium, aby pobrać próbkę krwi, aby zmierzyć poziom glukozy we krwi na czczo. Następnie pijesz stężony roztwór glukozy i czekasz, aż krew będzie badana co godzinę przez następne trzy godziny. Jeśli dwa odczyty będą nieprawidłowe, zostanie zdiagnozowany GDM. Ta tabela pokazuje poziomy, które American Diabetes Association uważa za nieprawidłowe w każdym przedziale testu:

Interwał Nienormalny odczyt Na czczo 95 mg / dl lub więcej Jedna godzina 180 mg / dl lub więcej Dwie godziny 155 mg / dl lub więcej Trzy godziny 140 mg / dL lub więcej